Text Size
   

                                                  

  • Изделия от листов материал: лазерно изрязани, огънати, заварени, боядисани;

  • Изделия тип валове и оси;

  • Нестандартни свързващи елементи – болтове, гайки, шпилки;

  • Корпусни и призматични детайли;

  • Ръчни спирачки;

  • Тръбни конструкции – парапети, лостове и щанги.