Text Size
   

                                                  

 

 

Блок 2003 ООД е създадена през 1995 г. с основен предмет на дейност ремонт и търговия с резервни части за мото- и електрокари.

След 2003г. дейността на фирмата е ориентирана предимно към производство на резервни части и широка гама други метални изделия по документация на нашите клиенти.

Производственият процес е организиран в 4 основни направления:

  • Лазерно рязане на изделия от листов материал с последващо огъване, механична обработка и заваряване;

  • Механична обработка чрез стружкоотнемане на ротационни и корпусни детайли;

  • Заваряване на дребно и средногабаритни възли и изделия;

  • Прахово боядисване.

Всички направления са обезпечени с модерни и високотехнологични машини и оборудване.

Обслужващият персонал е с богат опит и възможности.

Стратегията на фирмата е насочена към непрекъснато обновяване на основното оборудване, подобряване квалификацията на персонала, както и към разширяване на производствените площадки.

През 2016 г. имаме успешно участие в европейските програми за конкурентноспособност, откъдето е финансирано закупуването на един комплекс за лазерно рязане.